Menu

IoT платформа за развој на паметни решенија

Сеопфатна и прилагодлива алатка за брз и ефикасен развој на иновативни паметни услуги и решенија

API за брз и лесен развој на софтвер (веб-апликации и мобилни апликации)

Интеграција со разни видови хардвер (електрични уреди, сензори, камери, итн.)

Интеграција со надворешни извори на информации: социјални медиуми, временски услови, загадување на воздухот, следење на COVID-19 состојбата, итн

Анализа на податоците генерирани од сензорите

Креирање знаење со помош на вештачка интелегенција и создавање на контекстуална свест

Smart lightning
Smart agriculture
Smart building
Smart transport